برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه (طنين سلامت)
 7 دوره
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه (طنين سلامت)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه
مدیرمسئول:  دكتر سعيد رضا قنبري زاده
سردبیر:  دكتر حسين رنجبر، دكتر حسن اژدري زرمهري
تارگاه:  jms.thums.ac.ir
رایانامه:  jms@thums.ac.ir
تلفن:  52226013 (051)
نمابر:  52226013 (051)
نشانی:  تربت حيدريه، فردوس شمال، خيابان رازي، معاونت آموزشي پژوهشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه
نوع نشریه:  فصلنامه