برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اسلام و پژوهش هاي مديريتي
 2 دوره
عنوان نشریه:  اسلام و پژوهش هاي مديريتي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش و پژوهش امام خميني (ره)
مدیرمسئول:  محمد تقي نوروزي
سردبیر:  محسن منطقي
:تارگاه  http://www.modiriyati.nashriyat.ir/
تلفن:  32113471 (025)
نمابر:  32934483 (025)
صندوق پستی:  37165-186
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي ايران
کد ISSN:  2251-6522
نوع نشریه:  دو فصلنامه