مشخصات نشريه:  

فصلنامه آيين حكمت
 6 دوره
عنوان نشريه:  آيين حكمت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام
مديرمسئول:  حجت الاسلام والمسلمين شمس الله مريجي
سردبير:  حجت الاسلام والمسلمين يارعلي كردفيروزجايي
تارگاه:  http://pwq.bou.ac.ir/
تلفن:  32136635 (025)
نشانی:  ايران، قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، انتهاي بلوار، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دفتر فصل نامه
نوع نشريه:  فصلنامه