برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشكي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در آموزش علوم پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آموزش پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گيلان
مدیرمسئول:  دكتر حسين خوشرنگ
سردبیر:  دكتر ماهدخت طاهري
:تارگاه  http://rme.gums.ac.ir/
رایانامه:  edcjour@gums.ac.ir
تلفن:  33345307 (013)
نمابر:  33328843 (013)
نشانی:  ايران، رشت، بلوار امام خميني، روبروي هتل پرديس، ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان، طبقه سوم، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، كدپستي: 4188794755
کد ISSN:  2008-7284
نوع نشریه:  فصلنامه