مشخصات نشريه:  

فصلنامه رادار
 5 دوره
عنوان نشريه:  رادار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مديرمسئول:  دكتر مسعود باقري
سردبير:  دكتر عباس شيخي
تلفن:  73829194 (021)
نمابر:  73829194 (021)
نشانی:  ايران، تهران، شهيد بابايي، دانشگاه امام حسين (ع)، دانشكده و پژوهشكده فناوري اطلاعات
نوع نشريه:  فصلنامه