برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه سازمانی پلیس
 3 دوره
عنوان نشریه:  توسعه سازمانی پلیس
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه بودجه ناجا
مدیرمسئول:  بحیی محمودزاده
سردبیر:  محمد قصری
:تارگاه  http://pod.jrl.police.ir/
رایانامه:  mmtpolice@gmail.com
تلفن:  81885014-021
نشانی:  انتهای بزرگراه کردستان شمال، خیابان رشید یاسمی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، طبقه همکف، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، کدپستی6516-19395
کد ISSN:  2008-2096
نوع نشریه:  فصلنامه