برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش سيستم هاي بس ذره اي (علوم دانشگاه شهيد چمران)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش سيستم هاي بس ذره اي (علوم دانشگاه شهيد چمران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر مرتضي زرگر شوشتري
سردبیر:  دكتر ايرج كاظمي نژاد
:تارگاه  http://jrmbs.scu.ac.ir/
رایانامه:  jrmbs@scu.ac.ir
تلفن:  33331044 (061)
نمابر:  33331044 (061)
نشانی:  ايران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم، كدپستي: 6135743135
نوع نشریه:  فصلنامه