مشخصات نشريه:  

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي
 7 دوره
عنوان نشريه:  راهبرد اجتماعي فرهنگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده تحقيقات راهبردي
مديرمسئول:  دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير:  دكتر مهرداد نوابخش
تارگاه:  rahbordfarhangi.csr.ir
رایانامه:  rahmag@csr.ir
تلفن:  22802525 (021)
نمابر:  22804622 (021)
صندوق پستي:  15875/5855
نشانی:  ايران، تهران، روبه روي بوستان نياوران، پلاك 802، كدپستي : 31113-19547
نوع نشريه:  فصلنامه