برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامي
 4 دوره
عنوان نشریه:  معرفت اقتصاد اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
مدیرمسئول:  محمدجواد توكلي
سردبیر:  حسين آقا نظري
:تارگاه  http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/
رایانامه:  jek@qabas.net
تلفن:  32113474 (025)
نمابر:  32934483 (025)
صندوق پستی:  37165/186
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، طبقه چهارم
نوع نشریه:  دو فصلنامه