برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر محمدعلي قره
سردبیر:  دكتر ابولفضل فراهاني
:تارگاه  http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  journal.arsmb@pnu.ac.ir
نشانی:  ايران، تهران ميني سيتي، بلوار ارتش، شهرك نفت، خيابان نخل، سازمان مركزي، دانشگاه پيام نور
کد ISSN:  2345-5551
نوع نشریه:  فصلنامه