مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام حسين (ع)
مديرمسئول:  دكتر محمدجبارپور
سردبير:  حجه السلام والمسلمين دكتر سعيد بهشتي
تارگاه:  journals.ihu.ac.ir
رایانامه:  iej@ihu.ac.ir
تلفن:  73828270 (021)
نمابر:  73828270 (021)
صندوق پستي:  337/16535
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين، دانشكده و پژوهشكده علوم اجتماعي و فرهنگي
نوع نشريه:  فصلنامه