مشخصات نشريه:  

فصلنامه پدافند الكترونيك و سايبري
 5 دوره
عنوان نشريه:  پدافند الكترونيك و سايبري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام حسين
مديرمسئول:  دكتر عليرضا صادقي
سردبير:  دكتر عبدالرسول ميرقدري
تارگاه:  http://ecdj.ihu.ac.ir
تلفن:  74189197 (021)
نمابر:  74189195 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موقعيت امام صادق (ع)، ساختمان باقرالعلوم (ع)
كد ISSN:  2322-4347
نوع نشريه:  فصلنامه