برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و فناوري بذر ايران
 7 دوره
عنوان نشریه:  علوم و فناوري بذر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي بذر ايران
مدیرمسئول:  محمد حسن عصاره
سردبیر:  رضا توكل افشاري
تارگاه:  http://ijsst.areo.ir/
کد ISSN:  2322-2646
نوع نشریه:  فصلنامه