برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پزشكي ورزشي و آمادگي جسماني
 1 دوره 
عنوان نشریه:  پزشكي ورزشي و آمادگي جسماني
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
:تارگاه  http://journals.khuisf.ac.ir/jsmpf/
نوع نشریه:  فصلنامه