برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جامعه شناسي تاريخي
 6 دوره
عنوان نشریه:  جامعه شناسي تاريخي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر علي ساعي
سردبیر:  دكتر سعيد معيدفر
:تارگاه  https://jhs.modares.ac.ir/
رایانامه:  socialjournal@modares.ac.ir
تلفن:  82884681 (021)
نمابر:  82884681 (021)
صندوق پستی:  14115-139
نشانی:  ايران، تهران، تقاطع چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه چهارم، دفتر مجلات انساني، اتاق شماره 5
کد ISSN:  2322-1941
نوع نشریه:  دو فصلنامه