مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي
 4 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد فضا و توسعه روستايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه خوارزمي
مديرمسئول:  زهرا حجازي زاده
سردبير:  حسن افراخته
تارگاه:  serd.khu.ac.ir
رایانامه:  serd@khu.ac.ir
تلفن:  88829359 (021)
نمابر:  serd@khu.ac.ir
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، نرسيده به انقلاب، دانشگاه خوارزمي، ساختمان جغرافيا، ط 4
نوع نشريه:  فصلنامه