برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي
 21 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد فضا و توسعه روستايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  زهرا حجازي زاده
سردبیر:  حسن افراخته
رایانامه:  serd@khu.ac.ir
تلفن:  88829359 (021)
نمابر:  serd@khu.ac.ir
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، نرسيده به انقلاب، دانشگاه خوارزمي، ساختمان جغرافيا، ط 4
نوع نشریه:  فصلنامه