برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بوم شناسي آبزيان
 19 دوره 
عنوان نشریه:  بوم شناسي آبزيان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه هرمزگان
مدیرمسئول:  مرتضي يوسف زادي
سردبیر:  احسان كامراني
:تارگاه  http://jae.hormozgan.ac.ir/
رایانامه:  editor.huma@gmail.com
تلفن:  33711000 (076)
نشانی:  ايران، هرمزگان، كيلومتر 9 جاده ميناب، پرديس دانشگاه هرمزگان، دانشكده علوم و فنون جوي و اقيانوسي
کد ISSN:  2751-2322
نوع نشریه:  فصلنامه