مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران
 8 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  حسين ايماني جاجرمي
سردبير:  محمدرضا جوادي يگانه
تارگاه:  jisr.ut.ac.ir
رایانامه:  Jisr@ut.ac.ir
تلفن:  88994335-7 (021)
نمابر:  88994335-7 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بلوار كشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه شاهد، پلاك 8، طبقه پنجم
نوع نشريه:  فصلنامه