برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي تحليل پوششي داده ها
 14 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي تحليل پوششي داده ها
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  جهانشاه لو غ.ر.
سردبیر:  حسين زاده لطفي ف.
:تارگاه  http://ijdea.srbiau.ac.ir/
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  ايران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده رياضي، واحد علوم و تحقيقات
کد ISSN:  2345-458x
نوع نشریه:  فصلنامه