مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي
 9 دوره
عنوان نشريه:  نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه هنر
مديرمسئول:  كامران افشار مهاجر
سردبير:  محمدتقي آشوري
رایانامه:  ntk.journal@gmail.com
تلفن:  66728845 (021)
صندوق پستي:  11155-655
نشانی:  ايران، تهران، خيابان حافظ، خيابان سرهنگ سخايي بعد از تقاطع سي تير، پلاك 58، پرديس باغ ملي، دانشگاه هنر، معاونت پژوهشي
كد ISSN:  2008-2649
نوع نشريه:  دو فصلنامه