برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سلامت و روان شناسي
 1 دوره
عنوان نشریه:  سلامت و روان شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدیرمسئول:  دكتر محمد حكمي
سردبیر:  دكتر حسن احدي
رایانامه:  healthpsychology@kiau.ac.ir
تلفن:  34401793 (026)
صندوق پستی:  31485/313
نشانی:  ايران، كرج، انتهاي رجايي شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، دانشكده روان شناسي
نوع نشریه:  فصلنامه