برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گياهان زينتي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  گياهان زينتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
مدیرمسئول:  دكتر علي محمدي توركشوند
سردبیر:  پروفسور روح انگيز نادري
:تارگاه  http://jornamental.iaurasht.ac.ir/
رایانامه:  EDITOR@JORNAMENTAL.COM
تلفن:  4224069 (0131)
نمابر:  4224069 (0131)
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
کد ISSN:  2251-6433
نوع نشریه:  فصلنامه