نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران
 31 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي بهداشت و ارتقاي سلامت ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمد كمالي
سردبیر:  دكتر محمدحسين تقديسي
:تارگاه  http://journal.ihepsa.ir/
رایانامه:  info@ihepsa.ir
تلفن:  81032223 (021)
نمابر:  88481062 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان كريم خان زند، نبش آبان شمالي، ساختمان علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 215، دفتر انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع نشریه:  فصلنامه