نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي
 47 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تجربي حسابداري مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده مديريت و حسابداري
مدیرمسئول:  لعيا الفت
سردبیر:  دكتر جعفر باباجاني
:تارگاه  http://qjma.atu.ac.ir/
تلفن:  14 - 88770011 (021)
نمابر:  88770017 (021)
صندوق پستی:  14155/6479
نشانی:  خيابان وليعصر، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، نبش كوچه هفت پيكر، شماره 33
کد ISSN:  1735-1138
نوع نشریه:  فصلنامه