برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسي
 6 دوره
عنوان نشریه:  نظريه و عمل در برنامه درسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مطالعات برنامه درسي
مدیرمسئول:  دكتر مجيدعلي عسگري
سردبیر:  دكتر محمد عطاران
تارگاه:  http://cstp.khu.ac.ir
رایانامه:  curriculum_thp@YAHOO.COM
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح نرسيده به خيابان انقلاب، پلاك 49، كدپستي: 14911-15719
نوع نشریه:  دو فصلنامه