مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي سازه هاي آبي
 1 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي سازه هاي آبي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر ابوالفضل شمسايي
سردبير:  دكتر محسن قائميان
رایانامه:  wss@srbiau.ac.ir
تلفن:  44868404 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بالاتر از ميدان پونك، انتهاي بلوار اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، واحد علوم و تحقيقات
كد ISSN:  2322 - 1011
نوع نشريه:  فصلنامه