نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي سياست اسلامي
 14 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي سياست اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  دکتر حمید نگارش
سردبیر:  دکتر نجف لک زایی
:تارگاه  https://ipr.isri.ac.ir/
رایانامه:  siasat@isri.ac.ir
تلفن:  31125321 (025)
نمابر:  31125330 (025)
صندوق پستی:  37185/641
نشانی:  قم، ميدان شهيد محلاتي، بلوار شهيد محلاتي
کد ISSN:  2345-5705
نوع نشریه:  دو فصلنامه