مشخصات نشريه:  

فصلنامه خداي نامه
 1 دوره
عنوان نشريه:  خداي نامه
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)، شهرري
مديرمسئول:  عبدالحسين لطيفي
سردبير:  محمودرضا اسفنديار
تارگاه:  khodaynameh.iausr.ac.ir
رایانامه:  khodainame@iausr.ac.ir
تلفن:  33743012 (021)
نشانی:  ايران، تهران، شهرري، خيابان فدائيان اسلام، پل سيمان، خيابان سرگرد محمدي، ميدان صفائيه، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد شهر ري
نوع نشريه:  فصلنامه