نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت نوآوري
 14 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت نوآوري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش و تحقيقاتي صنايع دفاعي
مدیرمسئول:  محمدرضا ولوي
سردبیر:  مهدي فشاركي
:تارگاه  http://www.nowavari.ir/
تلفن:  22808708 (021)
نمابر:  22808785 (021)
صندوق پستی:  19575/176
نشانی:  ايران، تهران، خيابان پاسداران، نبش كوهستان هشتم، دبيرخانه فصلنامه مديريت نوآوري
نوع نشریه:  فصلنامه