برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي توليدات دامي
 15 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي توليدات دامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع ساري
مدیرمسئول:  دكتر منصور رضايي
سردبیر:  دكتر قدرت الله رحيمي
:تارگاه  http://rap.sanru.ac.ir/
رایانامه:  journal_sanru@yahoo.com
تلفن:  33687437 (011)
نمابر:  33687437 (011)
صندوق پستی:  578
نشانی:  ايران، ساري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
کد ISSN:  2251-8622
نوع نشریه:  دو فصلنامه