نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جهاني رسانه
 24 دوره 
عنوان نشریه:  جهاني رسانه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر غلامرضا غفاري
سردبیر:  دكتر حميد عبدالهيان
:تارگاه  https://gmj.ut.ac.ir/
تلفن:  61117808 (021)
صندوق پستی:  14395/773
نشانی:  ايران، تهران، بلوار جلال آل احمد قبل از پل نصر، دانشگاه علوم اجتماعي
کد ISSN:  2008-0468
نوع نشریه:  دو فصلنامه