برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي تجربي حسابداري
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي تجربي حسابداري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  سيد علي حسيني
سردبیر:  علي رحماني
:تارگاه  https://jera.alzahra.ac.ir/
تلفن:  88212578 (021)
نمابر:  88212578 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ميدان شيخ بهايي، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي، كدپستي: 1993893973
نوع نشریه:  فصلنامه