برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي و بودجه
 7 دوره
عنوان نشریه:  برنامه ريزي و بودجه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبرد
مدیرمسئول:  دكتر مسعود نيلي
سردبیر:  دكتر غلامعلي فرجادي
:تارگاه  http://jpbud.ir/
تلفن:  261116904 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد باهنر جمال آباد، خيابان شهيد مختار عسگري، شماره 6
نوع نشریه:  فصلنامه