برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

سالنامه دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدیرمسئول:  دكتر حميدرضا حق وردي
سردبیر:  دكتر منصور كوشا
:تارگاه  http://jsr-p.khuisf.ac.ir/
تلفن:  5354033 (0311)
نشانی:  اصفهان، خيابان جي شرقي، بلور ارغوانيه، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، ساختمان اداري انديشه، طبقه سوم، معاونت پژوهش و فناوري
نوع نشریه:  سالنامه