برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
 14 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بين المللي امام خميني
مدیرمسئول:  دكتر حميد طاهري
سردبیر:  دكتر اميررضا وكيلي فرد
:تارگاه  http://jtpsol.journals.ikiu.ac.ir/
رایانامه:  jplt@ikiu.ac.ir
تلفن:  33902228 (028)
نمابر:  8372228 (028)
نشانی:  قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني، مركز آموزش زبان فارسي، كدپستي: 16818-34149
کد ISSN:  2322-5394
نوع نشریه:  دو فصلنامه