برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حكمت اسرا
 13 دوره 
عنوان نشریه:  حكمت اسرا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگي تحقيقاتي اسرا
مدیرمسئول:  مرتضي واعظ جوادي
سردبیر:  سيد محمدتقي چاوشي
:تارگاه  http://hikmat.isramags.ir/
تلفن:  8872001-231 (0253)
نوع نشریه:  فصلنامه