برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زعفران
 7 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي زعفران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بيرجند - گروه پژوهش زعفران
مدیرمسئول:  دكتر محمد علي بهداني
سردبیر:  دكتر محمد علي بهداني
:تارگاه  http://jsr.birjand.ac.ir/
رایانامه:  info@sj-srg.ir
تلفن:  32254041 (056)
نمابر:  32254050 (056)
صندوق پستی:  97175/331
نشانی:  بيرجند، كيلومتر 5 جاده كرمان، پرديس امير آباد، دانشكده كشاورزي
کد ISSN:  2345-3869
نوع نشریه:  دو فصلنامه