مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه حکمت صدرايي
 2 دوره
عنوان نشريه:  حکمت صدرايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  عليرضا پارسا
سردبير:  سيدعلي علم الهدي
تلفن:  88940006 (021)
نشانی:  خيابان كريم خان زند، خيابان استاد نجات الهي، چهار راه سپند، پلاك 233، ساختمان دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران
كد ISSN:  1992-2322
نوع نشريه:  دو فصلنامه