برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گستره رياضي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  گستره رياضي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز
مدیرمسئول:  جواد بهبوديان
سردبیر:  خديجه جاهدي
:تارگاه  https://www.ijmex.com/index.php/ijmex
تلفن:  2297413 (0711)
نمابر:  2297413 (0711)
نشانی:  ايران، شيراز، بلوار دانشجو، دانشكده تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز، دفتر مجله گستره رياضي
کد ISSN:  1735-8299
نوع نشریه:  فصلنامه