نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت پرستاري
 33 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت پرستاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام پرستاري ايران و دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر ربابه معماريان
سردبیر:  دكتر زهره ونكي
:تارگاه  http://ijnv.ir/
تلفن:  88935852-7 (021)
نشانی:  خيابان كريم خان، خيابان استاد نجات الهي جنوبي، كوچه شهيد ارشد، پلاك 8، تهران، ايران
کد ISSN:  2251-6611
نوع نشریه:  فصلنامه