برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL)
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا بيگلري
سردبیر:  دكتر ميترا پيامي بوساري
:تارگاه  http://zums.ac.ir/nmcjournal/
رایانامه:  pcnm@zums.ac.ir
تلفن:  33148375 (024)
نمابر:  33148318 (024)
نشانی:  ايران، زنجان، شهرك كارمندان، انتهاي خيابان مهدوي، دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پرستاري مامايي، كدپستي: 4513956113
کد ISSN:  2476-5694
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396- 2017 به صورت انگليسي با نام PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL منتشر مي گردد.