برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم پزشكي صدرا
 33 دوره 
عنوان نشریه:  علوم پزشكي صدرا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدیرمسئول:  دكتر محمد مهدي ايمانيه
سردبیر:  دكتر اميررضا دهقانيان
:تارگاه  http://smsj.sums.ac.ir
رایانامه:  adehghan@sums.ac.ir
تلفن:  32122970 (071)
نشانی:  دفتر مجله علوم پزشكي صدرا، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، خيابان نشاط، باشگاه دانشجويان، شيراز، ايران
کد ISSN:  4339-2322
نوع نشریه:  فصلنامه