برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي
 1 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي
مدیرمسئول:  جان اله كريمي مطهر
سردبیر:  مرضيه يحيي پور
رایانامه:  myahya@ut.ac.ir
تلفن:  61119120 (021)
نمابر:  22143859 (021)
نشانی:  دانشگاه تهران، دانشكده زبانها و ادبيات خارجي، اتاق 235
کد ISSN:  2345-2498
نوع نشریه:  دو فصلنامه