برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات علوم و مهندسي جنگل
 1 دوره
عنوان نشریه:  تحقيقات علوم و مهندسي جنگل
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر
مدیرمسئول:  اسماعيل كوه گردي
سردبیر:  قوام الدين زاهدي اميري
:تارگاه  http://jfres.iaubushehr.ac.ir/
رایانامه:  forest.research@iaubushehr.ac.ir
تلفن:  5555002 (0771)
نمابر:  5555002 (0771)
نشانی:  بوشهر، خيابان شهيد مطهري، روبروي آتش نشاني، مركز رشد علم و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، دفتر مجله، كدپستي: 751961955
کد ISSN:  2228-7272
نوع نشریه:  فصلنامه