برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات زن و خانواده
 16 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات زن و خانواده
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  دكتر فروغ الصباح شجاع نوري
سردبیر:  دكتر انسيه خزعلي
:تارگاه  jwfs.alzahra.ac.irhttp://jwfs.alzahra.ac.ir
رایانامه:  jwfs@alzahra.ac.ir
تلفن:  88049809 (021)
نمابر:  88049809 (021)
نشانی:  تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمي، كدپستي: 1993891176
کد ISSN:  2692-2345
نوع نشریه:  فصلنامه