برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم آبزيان
 3 دوره 
عنوان نشریه:  علوم آبزيان
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  شیلات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر
مدیرمسئول:  دكتر عبدالرحيم پذيرا
سردبیر:  دكتر حميدرضا اسماعيلي
:تارگاه  http://jas.iaubushehr.ac.ir/
رایانامه:  Aquatic.sciences@iaubushehr.ac.ir
تلفن:  5553767 (0771)
نشانی:  بوشهر، خيابان مطهري، روبروي آتش نشاني، مركز رشد علم و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، دفتر مجله
نوع نشریه:  فصلنامه