نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
 31 دوره 
عنوان نشریه:  دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن حسابداري و حسابرسي مديريت
مدیرمسئول:  دكتر هاشم نيكو مرام
سردبیر:  دكتر هاشم نيكو مرام
:تارگاه  http://jmaak.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  info@imaa-fr.com
تلفن:  44050658 (021)
نمابر:  44050659 (021)
نشانی:  شهرك اكباتان، خيابان بيمه پنجم، نبش كوچه صلح پرور، پلاك 1، طبقه 3، واحد 6، كدپستي: 1393793417
کد ISSN:  2322-5785
نوع نشریه:  فصلنامه