برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تربيت بدني و علوم ورزشي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  تربيت بدني و علوم ورزشي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز
مدیرمسئول:  فرشاد تجاري
سردبیر:  محمد ا. آذربايجاني
:تارگاه  http://irijournals.com/journals/sports/
رایانامه:  rssq@iauctb.ac.ir
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز
نوع نشریه:  فصلنامه