مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت كسب و كار
 3 دوره
عنوان نشريه:  مديريت كسب و كار
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مديرمسئول:  دكتر ميرفيض فلاح شمس
سردبير:  دكتر رضا رسولي
تارگاه:  http://bmj.iauctb.ac.ir
رایانامه:  refah.azad@yahoo.com
نشانی:  تهران، بزرگراه ارتش، سوهانك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، مجتمع دانشگاهي ولايت، طبقه ششم، دانشكده مديريت، كدپستي: 1955847881
كد ISSN:  2252-0104
نوع نشريه:  فصلنامه