برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  رضا هويدا
سردبیر:  مختار ملك پور
:تارگاه  http://cbs.ui.ac.ir/
رایانامه:  ppls@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934164 (031)
نمابر:  37934164 (031)
نشانی:  خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، ساختمان كتابخانه مركزي، اصفهان، 8174673441، ايران
کد ISSN:  2251-7642
نوع نشریه:  دو فصلنامه